(ใช้สำหรับออกใบกำกับภาษี)

บจก. ไซเบอร์แทรคซ์ (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105561098798

เลขที่ 1 ซอยจันทน์ 16 แยก 18-3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Cybertracx Co., Ltd. (Headquarter)

TAX ID.:  0105561098798

No.1 Soi Chan 16 Yak 18-3 Chan Rd., Thungwaddon Sathorn Bangkok 10120

อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (BTS ช่องนนทรี)
ชั้น เอ็ม และ 27 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: 02.098.6100

อาคารพหลโยธิน 19 ((BTS ห้าแยกลาดพร้าว)
ชั้น 2 เลขที่ 1687/1 ถนนพหลโยธิน แขวง / เขต จตุจักร กรุงเทพ 10900

อาคารสยามพิวรรธน์ ทาวเวอร์ ((BTS สยาม)
ชั้น 12A แขวง / เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อาคารเมโทรโพลิศ สำโรง (BTS สำโรง)
ชั้น 3 เลขที่ 954/1724 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ 10270