ที่อยู่สำหรับใบกำกับภาษี

บจก. ไซเบอร์แทรคซ์ (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105561098798
เลขที่ 1 ซอยจันทน์ 16 แยก 18-3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

Address for Tax Invoice

Cybertracx Co., Ltd. (Headquarter)
Tax ID.: 0105561098798
No.1 Soi Chan 16 Yak 18-3 Chan Rd., Thungwaddon Sathorn Bangkok 10120

สนง.ขาย & ศูนย์บริการ

บจก. ไซเบอร์แทรคซ์
ห้องเลขที่ 2731 ชั้น 27 อาคาร คิว เฮาส์ ลุมพินี  เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02.610.3600, 083.055.5503

Sales Office & Service Center

Cybertracx Co., Ltd.
Room No. 2731 Fl. 27 Q House Lumpini No.1 South Sathorn Rd., Thungmahamaek Sathorn Bangkok 10120
Phone: 02 610 3600, 083.055.5503

การเดินทางมายัง สนง.ขาย และ ศูนย์ฯ บริการ (Travelling to Sales & Service Center)

(อยูหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ลุมพีนี ประตูออกหมายเลข 2 ฝั่งถนนสาทร / In Front of Lumpini MRT Station, Exit Gate No.2, Sathorn Road)

บัญชีธนาคาร (Bank Account)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่: 4041638405

ชื่อบัญชี: บจก. ไซเบอร์แทรคซ์