หากใช้กับระบบไม้กั้นรถยนต์ไม่ว่าอ่านใกล้หรือไกลก็ต้องติด

Ir Photo Sensor

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับว่ามีวัตถุสิ่งของอยู่ในแนวของลำแสงอินฟราเรด (Ir) หรือไม่ จากนั้นจะส่งสัญญาณการตรวจจับดังกล่าวต่อไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานต่อไป เช่น

  • การนำไปติดตั้งที่ตู้ไม้กั้นรถยนต์เพื่อตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือสิ่งของขวางทางการทำงานของไม้กั้นอยู่หรือไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อบุคคลได้

LK-12HD

หากใช้กับระบบไม้กั้นรถยนต์แบบอ่านใกล้ไม่จำเป็นต้องติดแต่หากใช้กับแบบอ่านไกลควรต้องติด
(จริงๆอยากใช้คำว่า "บังคับ") 

Vehicle DetecTor

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับว่ามีวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามาอยู่ในพื้นที่การทำงานของสาย Loop Coil หรือ ไม่ จากนั้นจะส่งสัญญาณการตรวจจับดังกล่าวต่อไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในการทำงานต่อไป เช่น

  • การนำไปติดตั้งที่ตู้ไม้กั้นรถยนต์เพื่อตรวจสอบว่ามียานยพาหนะเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่การทำงานของสาย Loop Coil หรือ ไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ยานพาหนะ นอกจากนี้ยังใช้ในการส่งสัญญาณต่อไปยังเครื่องอ่านบัตรระยะไกลเพื่อให้เครื่องอ่านบัตรทำงานเฉพาะในกรณีที่มียานพาหนะวิ่งเข้ามาในเขตพื้นที่การทำงานของสาย Loop Coil เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เครื่องอ่านบัตรระยะไกลทำงานพล่ำเพลื่อจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆที่มีผลต่อการควบคุมการใช้งานของระบบ

PK-PD-232

I-STL02-D